WIFI

Et stabilt og raskt trådløst nettverk er viktig i en bedrift. Dette krever god dekning og tilstrekkelig kapasitet i det trådløse nettverket.