IT-DRIFT

Compartner har spesialisert oss på IT drift for SMB bedrifter som ikke har egen IT avdeling. Vi benytter en løsning som overvåker PC’er og servere.